Praktický lékař

Ceník

Sazebník výkonů nehrazených zdravotní pojištovnou

 

Vstupní a výstupní prohlídky, vyšetření na vlastní žádost                  500,-
Vyšetření pro řidičský průkaz                                                                         500,-
Vyšetření pro řidičský průkaz nad 60 let                                                    300,-
Vyšetření před nehrazenou lázeňskou léčbou                                        500,-
Vyšetření pro zbrojní průkaz                                                                          600,-
Prohlídka pro sportovní činnost                                                                   500,-
Vyšetření před interupcí na vlastní žádost                                               500,-
Svářečský a další profesní průkazy                                                              500,-
Oznámení o úrazu a lék. posudek pro odškodnění
za bolest a ztížení společenského uplatnění
dle náročnosti od                                                                                                300,-
Aplikace očk. látky či injekce na žádost pacienta                                  200,-
Přihláška ke studiu                                                                                             100,-
každá další                                                                                                               50,-
Administrativa á 10 minut                                                                               100,-

V Třebíči 1.1.2017