MUDr. Boris Hronza – praktický lékař

Zdravotní sestra: Eva Trojanová

Telefon: 568 808 317       IČ   44065981

Po      7,00  –  12,00                         12,00 – 14,00  (pouze pro objednané)

Út      7,00  –  12,00

St       7,00  –  12,00                         12,00 – 14,00  (návštěvy)

Čt       9,00   – 12,00   (pouze pro objednané)                 13,00 – 18,00

Pá      7,00   – 12,00

Do odvolání ve čtvrtek ordinace do 17,00  hod.  !!

Aktualizace:   10.04. 2021:

Doporučuji všem věkovým kategoriím nechat se očkovat kteroukoli vakcínou, která byla schválena v EU,  rozhodně žádnou vakcínu neodmítejte. Očkování Vám může zachranít život nebo ochránit před velmi nepříjemným průběhem.

1.dubna jsme dostali první dávku vakcín pro 130 pacientů. Dle pokynu vlády jsme očkovali pacienty postupně od nejvyššího věku k nižšímu a velmi vážně nemocné mladšího věku. Doufejme, že brzy přijdou další vakcíny a budeme moci dále očkovat. Nyní však v nejbližších týdnech žádnou zásilku neočekávám.  Sledujte pozorně tyto stránky. Kdo už je registrován v centrálním registru nemůže se registrovat u nás. Velmi vážně nemocní mohou získat kod u svého specialisty. Seznam nemocí, které mají přednost je přesně dán pokynem MZ ČR.     Pokud bych měl dostatek vakcín jsem bez problémů schopen naočkovat všechny svoje pacienty, kteří by měli zájem během pár týdnů.  Bohužel vakcín je stále nedostatek.

Imunita po očkování vzniká plně až  1-2 týdny po druhé dávce a očkování nechrání před infekcí stoprocentně. Mělo by ale rozhodně !! chránit proti těžkému průběhu onemocnění. I očkovaný člověk v určitých vzácných případech může být infekční, takže dokud nebude proočkováno 60-70%  lidí, je třeba zachovávat stále stejná hygienicko-epidemiologická opatření. Očkovaní i neočkovaní.  

Nemocní splňující níže uvedená kritéria mohou v nemocnici ambulantně dostat infusi s protilátkami, která jim může zachránit život nebo ochránit před těžkým průběhem.  Pokud kritéria splňujete, kontaktujte ihned telefonicky svého praktického lékaře.

 V  ROZHODNUTÍ MZDR o povolení používání přípravku REGN-COV2  byly při aktualizaci ze dne 23.dubna 2021 (č.j. 3725/2021)  opět zmírněny podmínky pro indikaci, které zde uvádíme .
 
Při distribuci, výdeji a používání léčivého přípravku REGN-COV2 musí být splněny následující podmínky:
Léčivý přípravek REGN-COV2je určen k léčbě mírného až středně závažného onemocnění u dospělých a u dětí starších 12 let, vážících alespoň 40 kg s pozitivními výsledky přímého testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, u kterých je vysoké riziko progrese do závažné formy COVID-19 a/nebo k hospitalizaci za předpokladu, že je REGN-COV2 podán do 10 dnů od nástupu příznaků COVID-19

  1. Pacient s vysokým rizikem je definován jako ten, kdo splňuje alespoň jedno z následujících kriterií

 – chronické onemocnění ledvinindex tělesné hmotnosti (BMI)  = + 35kg/m2
– chronické onemocnění jater
– diabetes mellitus
– primární nebo sekundární imunodeficit se závažnou poruchou buněční složky imunity
– imunosupresivní léčba
– chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV, intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě nebo na léčbě  -systémově podávanými kortikoidy
– plicní hypertenze v dispenzární péči
– onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
– trombofilní stav v dispenzární péči
– nervosvalová onemocnění (zahrnuje i neurodegenerativní onemocnění postihující druhotně svalový aparát a nemocné s domácí nebo trvalou přístrojovou poruchou ventilace)
– stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
– věk 65 let +

– věk 55 let + a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
– kardiovaskulární onemocnění
– hypertenze
– chronické obstrukční onemocnění plic/jiné chronické respirační onemocnění

– věk 12-17 let a současně jedno z níže uvedených kritérií
– BMI = + 85 percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů
– srpkovitá anémie
– vrozené nebo získané onemocnění srdce
– porucha nervového vývoje např.mozková obrna
– zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii    nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s covid)

              –  astma, reaktivní onemocnění dýchacích cest nebo jiné chronické respirační onemocnění                vyžadující pro jeho kontrolu každodenní podání léků

Antigenní testy neprovádíme, protože nejsme schopni na poliklinice zabezpečit odpovidající hygienicko-epidemiologická opatření ve vztahu k dalším ambulancím a zamezit nákaze návštěvníků sousedících lékařů.  Obracejte se na internetové stránky Nemocnice Třebíč kde se můžete na antigenní testy objednat. Pozor:  Pozitivita antigenního testu většinou signalizuje pravděpodobnost infekce, ale  negativita testu jen zhruba ze 70% znamená že nejste infekční !!!  I při negativním testu dodržujte všechna hygienicko-epidemiologická opatření.

Co se týče očkování proti COVID-19 – má moji jednoznačnou podporu !!!!!!!!!!!!!!!! Nechám sebe a všechny své blízké očkovat ihned jak jen to bude možné. Nevěřte nesmyslným informacím na různých internetových stránkách. Riziko vážné komplikace je mnohonásobně nižší, než že se vám na silnici stane autonehoda.  Jedině očkování může epidemii zpomalit nebo zastavit a vrátit nás k normálnímu životu. Pokud bude hodně lidí, kteří se nebudou chtít nechat očkovat ze současné covidové krize se nedostaneme !!! Není to jen o tom jestli někdo onemocnění nebo ne, ale mimo jiné o tom, že budou stále obsazena lůžka v nemocnicích,  zastaveny plánované operace, Vy nebo Vaši rodiče se nedostanete na potřebnou neakutní operaci kloubu či jiného orgánu a o mnoha  dalších souvislostech v normálním i zdravotnickém životě.

Vážení pacienti. Situace je stále velmi  vážná. Epidemii mohou zpomalit jen zodpovědní lidé. Žádná vláda ani policie.

Omezte jakýkoli mezilidský kontakt pouze na životně !! důležitá setkání za dodržení:  Respirátor FFP2, mytí rukou a  dvoumetrový odstup.  Jinak se situace nebude zlepšovat. Nikdy nemůžete vědět kdo je již infekční, nemá příznaky, ale může Vás nakazit. Vy pak můžete nakazit své blízké a způsobit neštěstí.

Při prvních příznacích respiračního infektu zůstaňte doma a kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře. Nechoďte rovnou do ordinace bez předchozí telefonické domluvy !!!!  

Léčba každého!!  respiračního infektu musí trvat 10 dní v domácí karanténě, abychom snížili přenos covidové nákazy. Pokud nepracujete ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení a jedná se o lehký průběh není třeba ihned výtěr na covid. Zdravotní stav se vyhodnotí po třech dnech a poté se rozhodne jak dál.  Ale musíte být 10 dní doma !!

Pokud pracujete ve zdravotnickém nebo sociálním  zařízení anebo máte vážné příznaky nebo vážné přidružené onemocnění je třeba co nejdříve provést výtěr na covid.

Stále platí, že pokud není návštěva z Vašeho pohledu nutná, můžu recept poslat na jakýkoli mobilní telefon, pokud jsou to léky na tlak, mějte připravené hodnoty Vašeho krevního tlaku.  Neschopenku lze také v určitých případech vystavit na dálku.  

Preventivní, závodní či jiné prohlídky provádíme pouze po předchozím objednání.

Pokud jste zdrávi, očkujeme normálně.

Dodržujte důsledně všechna doporučená hygienická opatření !!!!!!

Chovejte se neustále tak jako kdyby jste  sami měli COVID anebo ho měli všichni ti, se kterými se potkáváte. Jen tak mužeme zpomalit epidemii a zabránit  mnohem horším omezením života.  Zrušte všechna zbytná setkávání s jinými lidmi. Všechny oslavy, večírky, párty, zbytečné nákupy atd. 

Doufejme, že co nejdříve bude dostatek vakcín proti  COVID-19   !!!

 

Nové pacienty z kapacitních důvodů nepřijímáme.

Děkuji za pochopení.

MUDr. Boris Hronza